Aluminium Panels

5052-H32 Aluminum Sheet, 12 Ga. [2.05mm]
View Part
5052-H32 Aluminum Sheet, 12 Ga. [2.05mm]
ST-PN-015-0001
5052-H32 Aluminum Sheet, 14 Ga. [1.63mm]
View Part
5052-H32 Aluminum Sheet, 14 Ga. [1.63mm]
ST-PN-015-0002
5052-H32 Aluminum Sheet, 16 Ga. [1.29mm]
View Part
5052-H32 Aluminum Sheet, 16 Ga. [1.29mm]
ST-PN-015-0003
5052-H32 Brushed Aluminum Plate, 1/8'' [3.18mm]
View Part
5052-H32 Brushed Aluminum Plate, 1/8'' [3.18mm]
ST-PN-016-0001
5052-H32 Brushed Aluminum Plate, 1/4'' [6.35mm]
View Part
5052-H32 Brushed Aluminum Plate, 1/4'' [6.35mm]
ST-PN-016-0002
5052-H32 Brushed Aluminum Plate, 5/16'' [7.94mm]
View Part
5052-H32 Brushed Aluminum Plate, 5/16'' [7.94mm]
ST-PN-016-0003
5052-H32 Brushed Aluminum Plate, 3/8'' [9.53mm]
View Part
5052-H32 Brushed Aluminum Plate, 3/8'' [9.53mm]
ST-PN-016-0004
3003-H22 Aluminum Diamond Plate, 1/8'' [3.18mm]
View Part
3003-H22 Aluminum Diamond Plate, 1/8'' [3.18mm]
ST-PN-017-0001